Świadczenia

Zakład udziela swym pensjonariuszom świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia, a w szczególności:

 • badań i porad lekarskich,
 • leczenia,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • terapii zajęciowej,
 • pielęgnacji chorych,
 • opieki nad niepełnosprawnymi,
 • działań profilaktycznych.

Świadczenia udzielane w zakładzie wynikają ze Statutu Zakładu.

Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb chorych przebywających w zakładzie. Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia innych świadczeń wykraczających poza Statut, decyzję o ich wykonaniu podejmuje dyrektor. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz wymagania zdrowotne określone przepisami.

Każda czynność medyczna przeprowadzana w zakładzie musi być udokumentowana według norm zatwierdzonych przez NFZ a umieszczonych w Statucie Zakładu.

Zakład świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia:

 • świadczenia lekarskie,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza,
 • badania i terapia psychologiczna,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie dietetyczne,
 • zabezpieczenie w wyroby medyczne zlecone przez lekarza zakładu,
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie zleconych badań,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne,
 • zapewnienie zleconego transportu,
 • pomoc w zaopatrywaniu w przedmioty ortopedyczne i lecznicze środki techniczne,
 • zaopatrywanie w środki pomocnicze oraz materiały medyczne.