Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa w Bytomiu.

Nikt nie zdezerterował

Bytomska wspólnota sióstr: s. Andrzeja Ochman kierownik świetlicy socjoterapeutycznej „Arka Noego”, s. Izabella Kępa dyrektor ZOL, s. Daniela Kuśmierska, s. Edyta Kulik i s. Dorota Wrona.(Archiwum Sióstr Sercanek Bytom) O dzieciach z zamkniętej świetlicy,…

czytaj więcej

Odwiedziny

W związku z trwającą nadal epidemią i tym, iż nasi pacjenci są grupą najwyższego ryzyka odwiedzanie naszych podopiecznych nie jest możliwe.

Stan epidemii

Stan epidemii wprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”). Rozporządzenie dostępne jest w formie pliku PDF tutaj.

Pielęgniarka bł. Hanna Chrzanowska – patronka na czas epidemii

Bł. Hanna Chrzanowska – patronka środowisk medycznych.(Archiwum Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich)Dwa lata temu 28 kwietnia została ogłoszona błogosławioną. Urodzona w Warszawie pielęgniarka była…

czytaj więcej

Skierowanie do ZOL powinno zawierać:

  •  wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną lub społeczną) zakładu opieki zdrowotnej, w którym przebywa osoba ubiegająca się o skierowanie do ZOL wraz z oceną wg zmodyfikowanej (10-punktowej) skali Bartel,
  •  zgoda osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego na umieszczenie w ZOL,
  •  dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL, albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie,
  •  zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w ZOL.