ZOL Sercanki Bytom

Fundacja Biedronki

Radosne Święta z Fundacją Biedronki

Program skierowany jest do podmiotów mających pod opieką osoby starsze, którym Fundacja Biedronki przekazuje świąteczne paczki ze słodyczami, kosmetykami i kawą.

Fundacja Biedronki podarowała tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce.

Wsparcie otrzymała również nasza placówka – za co bardzo dziękujemy! Przekazane urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji.